Οι 10 Μεγαλύτερες Προκλήσεις στη Δημιουργία Κυπριακής Επιχείρησης

Είναι στα άμεσα επιχειρηματικά σας σχέδια η έναρξη μιας επιχείρησης στην Κύπρο; Αν ναι, χρειάζεται να είστε προετοιμασμένοι για αρκετές προκλήσεις. Με την σωστή ενημέρωση, θα μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις αυτές και να προετοιμάσετε το έδαφος, ώστε οι προσπάθειές σας να αποβούν επικερδείς.

Επιχείρηση στην Κύπρο: Τop-10 Προκλήσεις

  • Μειωμένη αγορά εργασίας: Η οικονομία της Κύπρου είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Συνεπώς, πολύ συχνά οι επιχειρήσεις καλούνται να αντεπεξέρχονται σε ένα μειωμένο αγοραστικό κοινό.
  • Γραφειοκρατία: Αν και τα τελευταία χρόνια η γραφειοκρατία έχει μειωθεί στο ελάχιστο, εντούτοις ακόμη και σήμερα απαιτούνται αρκετά έγγραφα για την έναρξη μίας επιχείρησης.
  • Ανταγωνισμός: Υπάρχουν ήδη αρκετοί ανταγωνιστές σχεδόν σε κάθε τομέα της οικονομίας της Κύπρου. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να εξερευνάται η αγορά προτού αποφασιστεί η συγκεκριμένη επιχειρηματική προσπάθεια που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
  • Δυσκολία στην πρόσβαση: Στην Κύπρο υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, ενώ η πρόσβαση σε πολλές περιοχές δεν είναι ιδανική. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κάτι τέτοιο πριν να δημιουργηθεί η επιχείρηση.
  • Αυξημένο κόστος ενοικίου: Τα ενοίκια στην Κύπρο είναι εξαιρετικά ακριβά. Ως αποτέλεσμα, το κόστος λειτουργίας μιας κυπριακής επιχείρησης συχνά ανέρχεται σε μεγάλο ύψος.
  • Μεγάλο κόστος εισαγωγής υλικών: Στην περίπτωση που χρειάζεται εισαγωγή πρώτων υλών, το κόστος είναι επίσης υψηλό. Πολλές φορές αποδεικνύεται απαγορευτικό για την κερδοφορία της επιχείρησης.
  • Γλώσσα: Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μίας επιχείρησης στην Κύπρο. Αν και οι περισσότεροι μιλούν αγγλικά, η χρήση της ελληνικής ενδέχεται να είναι αποτρεπτική.
  • Πολυπολιτισμός: Διάφοροι πολιτισμοί συνδέονται και συνυπάρχουν στην Κύπρο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενδέχεται να δυσχεράνει την κατάσταση στην ανάπτυξη μιας κυπριακής επιχείρησης.
  • Κλίμα: Το κλίμα δεν είναι πρόσφορο στη δημιουργία μίας επιχείρησης στην Κύπρο. Το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ζεστό, γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο στην παραγωγικότητα.
  • Μη εξειδικευμένο προσωπικό: Ορισμένες φορές το προσωπικό δε διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην Κύπρο. Ως συνέπεια, μπορεί να χρειαστείτε εισαγόμενο προσωπικό για την επιχείρησή σας.